När utskrivningen närmar sig ordnas en öppenvårdskontakt till hemorten t.ex. vid psykiatriska polikliniken, mentalvårdsbyrån eller A-rådgivningen. Rehabilitering på rehabiliteringpsykiatrisk avdelning 5 kan även vara möjlig ifall måendet inte tillåter en utskrivning.

04.12.2015 Akuuttipsykiatria