Hos oss vill vi betona respekt för människovärdet, trygghet och  kontinuitet i vården. 

Vården baserar sig på att alla människor är likvärdiga och har rätt till god vård oberoende av ålder, tro, nationalitet, ras eller samhällsställning.

Vården kan ske på frivillig basis eller mot patientens egen vilja. Under observationstiden och vården kan patientens grundrättigheter begränsas. Målet är att skydda patienten. Begränsningarna grundar sig på mentalvårdslagen. Här finns mera information om psykiatrisk vård oberoende av patientens vilja och information om patientens rättigheter.

Avdelningens dörrar är låsta och rörelsefriheten är begränsad. Patienten kan få frigång när måendet tillåter och det innebär att patienten kan röra sig fritt på sjukhusområdet. Gällande ärenden utanför sjukhusområdet samt permissioner, görs skild överenskommelse.

Medicineringen som är en del av vården, uppföljs och ändras vid behov av läkare.

Vårdtidens längd är individuell och kan variera beroende på sjukdomens art och symtom.

Egenvårdare som stöd i vården

Egenvårdaren ansvarar för och planerar tillsammans med läkaren patientens helhetsvård. Egenvårdaren reserverar tid för patienten, lyssnar, samtalar samt hjälper till med praktiska saker. Egenvårdaren lyssnar till anhöriga och ser till att de kan delta i vården.

Egenvårdaren är en del av mångprofessionella arbetsgruppen och fungerar som patientens kontaktperson mellan vårdande enhet och olika myndigheter.

Under vårdtiden kan hembesök göras. Vi samarbetar med hemkommunens öppenvård och strävar till att ordna familjesamtal eller nätverksmöten.

Eftervården planeras tillsammans med patienten.

 

Dagsprogram

Vardagen på avdelningen börjar med ett gemensamt morgonmöte efter frukost, vi strävar till att alla patienter och personal deltar. Dagens program presenteras. Dags- och veckoprogrammet finns på avdelningens anslagstavla. Man deltar i aktiviteter enligt mående.

 

Akutpsykiatrisk avdelning 2

Bra att veta

 

19.08.2020 akutpsykiatri2