Mobiltelefon och bärbara datorer

Du har möjlighet att använda din telefon. Ta hänsyn också andra patienternas integritet. Den som vill få tag på dig kan ringa direkt till patienttelefonen.

Pengar och värdeföremål

Sjukhuset eller personalen ansvarar inte för dina värdeföremål, pengar eller privata kläder, inte heller för föremål som lämnats för uppbevaring. Undvik därför att ta med onödiga föremål till avdelningen.

Trygghetsaspekter

Undvik att ta med farliga och vassa föremål (t.ex. saxar, stickor, knivar) och glasföremål till avdelningen. För din egen och andras trygghet förvaras inte dessa föremål i eget rum.

Frigång

Avdelningen är sluten och frigången kan begränsas enligt mående och överenskommelse med personalen.

Permissioner

Vanligen infaller permissionen från fredag till söndagskväll. Alla permissioner sker enligt överenskommelse med personalen.

Besökstider

Besökstider alla dagar kl. 14-19 eller enligt överenskommelse. Besök från andra avdelningar kl. 14-15.

 Avdelningens måltider:  

•Morgonmål kl. 8.00

•Lunch kl. 11.30

•Kaffe kl. 13.00

•Middag kl. 16.15

•Kvällsmål kl. 19.00  

 

 Info om olika psykiska sjukdomar får du via Psykporten.fi

 Akutpsykiatrisk avdelning 2

Vårdideologi

 

28.07.2017 Redaktion_Toimitus