OBS! PÅ GRUND AV RÅDANDE CORONASITUATION:

Enbart föräldrarna får vistas på avdelningen, inga övriga besök. På Intensivövervakningen för nyfödda får båda föräldrarna vara, på barnavdelningen endast en.

Alla över 12 år bör använda ansiktsmask.

Vi finns på två våningar. På A8 har vi Intensivövervakningen för nyfödda, där vårdar vi sjuka nyfödda och för tidigt födda babysar.

På A9 finns Barnavdelningen som tar hand om 0-16 åriga barn. Barnen kommer till avdelningen för undersökningar, operationer eller om de har insjuknat akut i tex någon infektion.

I samband med avdelningen (på A8) fungerar även Hemsjukhuset för barn. Hemsjukhuset tar specialsjukvården hem till barnet. På detta sätt stävar man till att förkorta sjukhusvistelsen för barnet.

Vi samarbetar också med Barnpolikliniken.

Om du inte hittar svar på dina frågor här, hjälper personalen dig gärna.

Intensivövervakning för nyfödda

Barnavdelning A9

Hemsjukhuset för barn

Information till studeranden

Delta i föräldrarådet!

Kontaktuppgifter

Läge
A8/A9
Kansli
06 213 1942
Kansli
06 213 1962
Fax
1948
Kontaktuppgift

Koordinerande avd.skötare Jaana Ahola

06 213 1940

Kontaktuppgift

Bitr. avdelningsskötare Maija Lahtinen

06 213 1972

Kontaktuppgift

Bitr. avdelningsskötare Heli Suomela

06 213 1971

19.10.2021 Redaktion_Toimitus