På barnavdelningen vårdar vi barn och ungdomar mellan 0 och 16 år. Orsakerna kan vara infektionssjukdomar, andra akuta sjukdomstillstånd, olika på förhand inplanerade undersökningar samt olycksfall.

Du hittar oss på våning 9 i A-flygeln.

Viktigt att veta

  • Om ditt barn har diarré, feber eller någon annan smittosam sjukdom måste du och ditt barn hållas på ert rum, dels för att barnet inte skall få mera smittor och dels för att andra inte skall smittas ner.
  • De barn som inte har en smittosam sjukdom får röra sig fritt på avdelningens s.k. rena sida.
  • Du kan använda din mobiltelefon på avdelningen. Det finns inga fasta telefoner på rummet. Ta dock hänsyn till de andra patienterna.

Kom ihåg omsorgsfull handhygien!

Besökstider

  • På vår avdelning finns inga speciella besökstider. De egna familjemedlemmarna kan vara hos patienten under hela avdelningsvistelsen. En av föräldrarna kan övernatta på avdelningen tillsammans med patienten.
  • Andra övernattningsmöjligheter.
  • Även andra besökare är välkomna, detta begränsas dock till en viss del av avdelningens små rum.
  • Vid oklara fall informerar gärna personalen närmare.
  • Vad gäller besök hos särskilt infektionskänsliga patienter (t ex nyfödda och barn som får cellgiftsbehandling) kan du rådfråga personalen. 

 

Dagordning

Eftervård

Kontaktuppgifter

Läge
A8/A9
Kansli
06 213 1942
Kansli
06 213 1962
Fax
1948
Kontaktuppgift

Koordinerande avd.skötare Jaana Ahola

06 213 1940

Kontaktuppgift

Bitr. avdelningsskötare Maija Lahtinen

06 213 1972

Kontaktuppgift

Bitr. avdelningsskötare Heli Suomela

06 213 1971

14.10.2021 Lastenosasto 3