Om patienten ännu behöver vård eller uppföljning efter avdelningsvården kan en skötare från Hemsjukhuset för barn komma hem till patienten och ge medicin enligt läkarens ordinationer. Skötaren kan även utföra andra vårdåtgärder som
t ex sårvård.

Från avdelningen får man vid behov tid till Barnpolikliniken för efterkontroll hos läkare eller för laboratorieprov.

16.08.2017 Redaktion_Toimitus