Om patienten ännu behöver vård eller uppföljning efter avdelningsvården kan en skötare från Hemsjukhuset för barn komma hem till patienten och ge medicin enligt läkarens ordinationer. Skötaren kan även utföra andra vårdåtgärder som
t ex sårvård.

Om läkaren ordinerar några fortsatta kontroller skickas tiderna till dessa oftast hem per post.

12.08.2020 Lastenosasto 2