Välkommen på praktik!

 

Studerandenas kontaktperson på avdelningen: tel. 06 213 4928

Före påbörjad praktik bör studerande visa upp ett negativt salmonellaintyg samt fylla i en blankett angående tystnadplikten.

Studerandena använder sjukhusets kläder, som byts dagligen och långt hår skall vara uppsatt. Smycken, långa naglar och parfym är förbjudna. På avdelningen finns låsbara förvaringsskåp för personliga saker.

Vi förutsätter oss att studeranden tar egna intiativ, är aktiv i patientvården och i mån om möjligt gör samma arbete som handledaren.

Sjukfrånvaron anmäls alltid till avdelningen

A8: 06 231 1965 och A9: 06 213 1942

 

Tilläggsuppgifter för studeranden

 

25.11.2015 VKSadmin