Välkommen på praktik!

 

Studerandenas kontaktperson på avdelningen: tel. 06 213 4928

Före påbörjad praktik bör studerande fylla i en blankett angående tystnadplikten. Du bör också visa ett vaccinationsintyg samt  ett negativt MRSA-intyg om du arbetat på en enhet med MRSA. Studerandena använder sjukhusets arbetskläder, som byts dagligen. Smycken, långa naglar och parfym är förbjudna. Långt hår skall vara uppsatt. På avdelningen finns låsbara förvaringsskåp för personliga saker.

Vi förutsätter oss att studeranden tar egna intiativ och är aktiv i patientvården.

Sjukfrånvaron anmäls alltid till avdelningen

A8: 06 231 1965 och A9: 06 213 1942

 

Tilläggsuppgifter för studeranden

 

13.10.2021 Lastenosasto 3