Grattis till den nya familjemedlemmen!

 

På vår avdelning vårdas för tidigt födda och nyfödda, som behöver övervakning eller intensivvård. Vår vårdmodell är familjecentrerad, och föräldrarna är aktivt med i barnets dagliga vård. Vårdpersonalen har dock vårdansvaret.

Familjecentrerad vård

Föräldrarna uppmuntras att vara närvarande på avdelningen och delta i babyns vård enligt dess hälsotillstånd samt delta i läkarronden och i beslut gällande babyns vård. Föräldrarnas och babyns gemensamma tid är betydelsefull. Om babyns hälsotillstånd inte tillåter famnvård är det ändå viktigt med föräldrarnas närhet t.ex. med handomslutning.

Personalen hjälper och stöder gärna föräldrarna med allt angående babyns vård och mamman med amningen. Alla babysar har ett eget individuellt näringsprogram. Som stöd vid amning kan man vid behov anvanda tilläggsmjölk och näsmagsond. Vi jobbar utgående från WHO:s program "10 steg till lyckad amning på intensivövervakningen för nyfödda".

Åtminstone den ena föräldern, i mån av möjlighet båda, kan övernatta hos barnet på avdelningen. De praktiska arrangemangen kommer man överens om med personalen. Om mamman är på avdelningen får hon sina måltider från sjukhusets kök. Pappa kan gå till personalmatsalen och äta (biljetter kan köpas från kantin) eller köpa matsäck från kantin eller närbutiken. På avdelningen finns en liten mathörna där man kan förvara och äta egen mat.

Hygienen på avdelningen

Eftersom barnen är mycket infektionskänsliga får man inte vistas på avdelningen om man är flunsig eller annars sjuk. Kom alltid ihåg att först tvätta och desinficera händerna när du kommer till avdelningen. God handhygien är A och O.
Ytterkläderna tas inte in på avdelningen, de lämnas i A8 aulan vid klädförvaringen.

Personalen

På avdelningen arbetar läkare, vårdpersonal, psykolog, avdelningssekreterare och sjukhusbiträden.
Vid behov finns även andra sakkunniga med i babyns vård och tidvis finns även hälsovårdsstuderanden på avdelningen.

Hemfärden

Till alla babysar görs en egen plan inför hemfärden. Hemfärdsplaneringen påbörjas nästan genast vid barnets ankomst till avdelningen. Hemsjukhuset för barn stöder familjen efter hemfärden enligt behov.

Avdelningens placering

Du hittar vår avdelning i A-byggnaden på 8:e våningen.

Intensivövervakning för nyfödda -broschyr 2016

Mjölkköket

 

Kontaktuppgifter

Läge
A8
Kansli
06 213 1965
Mjölkkök
06 213 1969
Vardagar kl. 9.00-12.00
Kontaktuppgift

Koordinerande avd.skötare Jaana Ahola

06 213 1940

Kontaktuppgift

Bitr. avdelningsskötare Maija Lahtinen

06 213 1972

13.10.2021 Lastenosasto 3