Grattis till den nya familjemedlemmen!

 

På vår avdelning vårdas för tidigt födda och nyfödda, som behöver övervakning eller intensivvård. Vår vårdmodell är familjecentrerad, och föräldrarna är aktivt med i barnets dagliga vård. Vårdansvaret har ändå vårdpersonalen.

Familjecentrerad vård

Föräldrarna uppmuntras att vara närvarande på avdelningen och delta i babyns vård enligt dess hälsotillstånd samt delta i läkarronden och i beslut gällande barnets vård. Föräldrarnas och babyns gemensamma tid är betydelsefull. Om babyns hälsotillstånd inte tillåter famnvård är det ändå viktigt med föräldrarnas närhet t.ex. med handomslutning.

Personalen hjälper och stöder gärna föräldrarna med allt angående babyns vård och mamman med amningen. Alla babysar har ett eget individuellt näringsprogram. Som stöd vid amning kan man använda t.ex. tilläggsmjölk och näsmagsond.

Åtminstone den ena föräldern, i mån av möjlighet båda, kan övernatta hos barnet på avdelningen. De praktiska arrangemangen kommer man överens om med personalen. Om mamman är dygnet runt på avdelningen, får hon sina måltider från sjukhusets kök. Pappa kan gå till personalmatsalen för att äta (biljetter kan köpas från kantin). På avdelningen finns även en liten mathörna där man kan förvara och äta egen mat.

Hygienen på avdelningen

Eftersom barnen är mycket infektionskänsliga får man inte vistas på avdelningen om man är flunsig eller annars sjuk. Kom alltid ihåg att först tvätta och desinficera händerna när du kommer till avdelningen. God handhygien är A och O.
Ytterkläderna tas inte in på avdelningen, utan lämnas i A8 aulan vid klädförvaringen.

Personalen

På avdelningen arbetar läkare, vårdpersonal, psykolog, avdelningssekreterare och sjukhusbiträden.
Vid behov finns även andra sakkunniga med i babyns vård och tidvis finns även hälsovårdsstuderanden på avdelningen.

Hemfärden

Till alla babysar görs en egen plan för hemfärd. Hemfärdsplaneringen påbörjas nästan genast vid barnets ankomst till avdelningen.

Avdelningens placering

Du hittar vår avdelning i A-byggnaden på 8:e våningen.

Intensivövervakning för nyfödda -broschyr 2016 >>

Mjölkköket

 

Kontaktuppgifter

Läge
A8
Öppethållningstider
Kanslia / Kansli
06 213 1965
Maitokeittiö / Mjölkkök
06 213 1969
Arkisin klo 9.00-12.00 / Vardagar kl. 9.00-12.00
Kontaktuppgift

Koordinerande avdelningssköterska Jaana Ahola

06 213 1940

05.12.2017 Redaktion_Toimitus