Vill du vara med och förbättra babysarnas välmående och ge dem en bättre start i livet?

I samband med intensivövervakningen för nyfödda finns ett mjölkkök. Här tillreder vi maten åt för tidigt födda och åt sjuka nyfödda. Till detta behöver vi modersmjölk.

Om du är en frisk mamma som äter hälsosam kost, är utan medicinering (även preventivmedel), samt rökfri, då köper vi gärna bröstmjölk av dig. Vi är glada över varje deciliter vi får!

Före du kan börja sälja din mjölk tar vi ett bakterieprov av mjölken. Provet tas på avdelningen och samtidigt ser vi från ditt rådgivningskort av HIV-testet är taget och negativt.

Så länge du säljer mjölk kan du låna en bröstpump från avdelningen.

För mera information ring (06) 213 1969 mån-fre kl. 9-12

04.02.2021 Lastenosasto 3