Barnpsykiatriska avdelningen undersöker och vårdar 6–12-åriga barn i samarbete med deras familj, då vanliga åtgärder inom bashälsovården och öppna vården inte räcker till.

Barnet kan ha problem till exempel med skolgången, kamratrelationerna, nedstämdhet, självdestruktivitet, beteende- eller andra svårigheter att klara sig åldersadekvat i vardagen.

Så får du vård hos oss

Barnet behöver en läkarremiss från till exempel hälsocentralen, skolhälsovården, familjerådgivningen eller barnpsykiatriska polikliniken.

Efter att vi har fått remissen kallas familjen till ett första besök och bekantar sig med avdelningens personal, verksamhet och vårdmöjligheter. I samband med det första besöket på avdelningen överenskommes om lämplig tid för undersökningsperioden.

Om oss

På avdelningen arbetar ett mångprofessionellt arbetsteam bestående av:
• läkare
• psykolog
• socialarbetare
• sjukskötare
• mentalvårdare
• bildterapeut
• ergoterapeut

Barnet har två egenvårdare och familjen två familjearbetare.

Här hittar du oss

D-byggnadens andra våning, Seriegatan 2.

Kontaktuppgifter

Läge
RD2
Öppethållningstider
Avdelningen är öppen från måndag klockan 7 till fredag klockan 15, avdelningen är veckoavdelning
Kansli
06 213 2230
Fax
06 213 2196
Kontaktuppgift

Överläkare Kristiina Forsman

06 213 2230

13.10.2020 Lastenpsykiatria