Barnpsykiatriska avdelningen undersöker och vårdar 6–12-åriga barn i samarbete med deras familj, då vanliga åtgärder inom bashälsovården och öppna vården inte räcker till.

 

Barnet kan ha problem t.ex. med skolgången, kamratrelationerna, nedstämdhet, självdestruktivitet, beteende- eller andra svårigheter att klara sig åldersadekvat i vardagen.

Så får du vård hos oss

Barnet behöver en läkarremiss från t.ex. hälsocentralen, skolhälsovården, familjerådgivningen eller barnpsykiatriska polikliniken.

Efter att vi har fått remissen kallas familjen till ett första besök och bekantar sig med avdelningens personal, verksamhet och vårdmöjligheter. I samband med det första besöket på avdelningen överenskommes om lämplig tid för undersökningsperioden.

Om oss

På avdelningen arbetar ett mångprofessionellt arbetsteam bestående av:
• läkare
• psykolog
• socialarbetare
• sjukskötare
• mentalvårdare
• bildterapeut
• ergoterapeut

Barnet har två egenvårdare och familjen två familjearbetare.

Här hittar du oss

D-byggnadens andra våning, Seriegatan 2.

Kontaktuppgift

Överläkare Kristiina Forsman

06 213 2230

Kontaktuppgift

Avdelningsskötare (även på Barnpsykiatriska polikliniken) Mirja Vainionpää

040 071 2231

07.12.2015 VKSadmin