Välkommen till vår dagenhet !

Vår dagenhet finns i E-flygeln på 4:e våningen. Avdelningen har 15 patientplatser. Dagenheten inledde sin verksamhet 2.10.2017.

Öppethållningstider: måndag- torsdag kl 6.45- 21 och fredagar kl 6.45- 18.

Klienten hänvisas till dagenheten från en poliklinik eller vårdavdelning.

En del av klienterna kommer till enheten för någon åtgärd. Vi förbereder inför åtgärden och har därefter hand om eftervården.

Åtgärder: biopsier ( lever-, njur-, lung- ), ERCP, koronarangiografi, byte av batterier till pacemaker, cardioversion, nefrostomistent byte, vätskning inför kontrastmedels-undersökningar, skopier, pleurapunktioner, urologiska kontrastmedelsundersökningar, angiografi av fistel.

På enheten ges även infusioner för olika patientgrupper och venesektioner.

 

 

 

 

Kontaktuppgifter

Läge
E4
Öppethållningstider
Kanslia / Kansli
06 213 2712
Kontaktuppgift

Avelningsskötare Irja Öström

06 213 2710

31.05.2018 Inre medicin och lungsjukdomar 2