Dagkirurgi innebär att patienten kommer in för ett ingrepp som utförs under bedövning eller narkos och att man efter ett antal timmars återhämtning kan åka hem samma dag.

Ingrepp kan genomföras som dagkirurgi

  • om ingreppets art och patientens hälsotillstånd tillåter det samt
  • om patientens hemförhållanden ger förutsättningar för en god efterbehandling
  • patienten bör i förväg se till att en ansvarsfull vuxen kan hämta henne/honom från sjukhuset och stanna med patienten hemma den första kvällen och natten.

Vid hemförlovningen bör patientens

  • grundläggande vitala funktioner vara stabila.
  • Patienten har klarat av att stå upp och har oftast druckit och ätit något.
  • Det får ej förkomma någon rikligare blödning från såret och smärtan bör vara under kontroll.

Före hemförlovningen ges hemvårdsföreskrifter. Vid behov ordnas kontrollbesök.

Dagkirurgi omfattar både vuxna och barn.

God förhandsplanering samt gott samarbete med patienten är förutsättningar för en lyckad dagkirurgisk verksamhet.

05.11.2020 päiväkirurgia 2