Via länkarna nedan fås information om barnpatientens dag på den dagkirurgiska enheten.

För små barn finns en ritad berättelse om dagens förlopp, som kan läsas tillsammans med barnen. Berättelsen går att skriva ut, så barnet kan färglägga bilderna.

För större barn beskrivs dagen med hjälp av foton med förklaringar.

För föräldrarna finns närmare information om praktiska arrangemang inför operationen, under operationen samt efter operationen i hemmet.

Välkommen!

05.11.2020 päiväkirurgia 2