1. När du kommer till den dagkirurgiska avdelningen kommer mamma, pappa eller någon annan vuxen med.

 

2. Sjukskötaren sätter bedövningssalva eller -plåster på handen, ifall inte plåster satts på där hemma.

Det bedövar huden, så att kanylen (medicinluckan) som skall sättas på handen inte gör ont.

3. Före man börjar träffar du kanske narkosläkaren och läkaren som utför ingreppet.

 

4. Skötaren ger vid behov medicin som lugnar.

Medicinen gör dig trött och det kan hända att du inte minns allt som hänt efteråt.

Ibland ger man också värkmedicin före ingreppet.

 

 

5. Medan man väntar på att medicinen skall börja verka, kan du läsa, leka, se på TV eller videofilm.

I samma rum finns andra patienter, som väntar på sitt ingrepp eller återhämtar sig efteråt.

6. I behandlingsrummet finns många maskiner och saker.

Den vuxne som kommit med kan följa med till behandlingsrummet.

Med hjälp av olika övervaknings-apparater följer man med hur du mår under ingreppet.

 

7. Bedövningsplåstret tas bort från handen och narkosläkaren sätter en kanyl på det bedövande stället.

Det kan kännas lite ibland.

 

8. När du somnar andas du syre via en syremask, ibland kan det dofta narkosmedel.

Sömnmedicinen ges oftast via kanylen och då somnar man snabbt.

9. När ingreppet är över, flyttas du till uppvakningen.

Vid behov ges smärtmedicin och medicin måt illamående.

Efter narkosen är man trött och det känns lite overkligt, men vila hjälper.

 

10. När du är helt vaken och inte mår illa får du en saftglass eller en vaniljglass.

11. När du mår bra, kan du åka hem.

Du behöver vila också där hemma.

Välkommen!

05.11.2020 päiväkirurgia 2