Urologi, blodkärlskirurgi och kvinnosjukdomar

Telefonnummer 06 213 4483

Ortopedi, venaporter

Telefonnummer 06 213 1546

Gastrokirurgi, allmänkirurgi, plastikkirurgi och barnkirurgi

Telefonnummer 06 213 4481

Ta kontakt

  • förfrågan om kösituationen
  • annullering av operation eller
  • om ditt hälsotillstånd eller medicinering ändras

 

02.12.2021 päiväkirurgia 2