Anmäl dig vid avdelningens kansli då du anländer till dagkirurgiska enheten.

För att väntetiden skall bli så kort som möjligt är patienternas ankomsttider graderade.

Före operationen intervjuar en sköterska dig och kontrollerar att fastetiden är tillräcklig samt att det finns någon som hämtar dig från sjukhuset.

Vid behov får du byta till sjukhuskläder och då får du ett låsbart skåp för dina egna kläder.

Läkaren som utför ingreppet kan ännu göra en sista undersökning.

För att personalen skall kunna ge mediciner och vätska sätts en venkanyl.

Därefter är det dags för bedövning eller sövning.

Blodtryck, puls och syrsättning följs med under hela ingreppet.

Operationsområdet tvättas och avgränsas med operationsdukar.

Sedan kan operationen börja.

Efter operationen flyttas patienten till uppvakningen och följs med där i fortsättningen.

Man försöker förebygga smärta och illamående.

När bedövningen börjar släppa eller narkosmedlens effekter är helt förbi flyttas patienten till det andra stadiets uppvakning.

  • Där får man ett lätt mellanmål.
  • Sjuksköterskan ger hemvårdsföreskrifter.
  • Läkaren som har utfört ingrepp kan ännu berätta om ingreppet och eftervården.
  • Man får även med sig de nödvändiga recepten och intygen.

Fysioterapeuten instruerar de ortopediska patienterna t.ex. i användning av kryckor och i rörelse- och muskelövningar.

Det tar ca. 1-6 timmar att återhämta sig på avdelningen beroende på ingreppets art.

Därefter kan du åka hem med din avtalade följeslagare.

Nästa dag ringer en sjuksköterska hem till dig för att försäkra sig om att du mår bra samt repeterar hemvårdsföreskrifterna.

Vi önskar dig ett snabbt tillfrisknande där hemma!

05.11.2020 päiväkirurgia 2