Ta med dig till sjukhuset

• kallelsebrevet

• röntgenbilder och övriga undersökningarsresultat i anknytning till operationen

• medicinrecept

• blanketten ”Förhandsuppgifter inför anestesi” färdigt ifylld.

Informationen om patientens hälsotillstånd som blanketten ger behövs för att vården säkert skall passa och vara trygg för patienten.

Behov av följeslagare samt sällskap hemma

Reservera hela dagen för ditt dagkirurgiska ingrepp. Kom i förväg överens om vem som hämtar dig från den dagkirurgiska avdelningen, samt se till att du har en ansvarskännande person närvarande under kvällen och natten hemma efter operationen.

  • Funktionsnivån är nedsatt efter en sövning eller bedövning och man kan behöva hjälp med vardagliga funktioner.
  • Krävande saker, t.ex. bilkörning, användande av farliga maskiner, fattande av stora beslut samt användning av alkohol bör undvikas under det första dygnet efter operationen.
  • Ingreppet kan begränsa t.ex. bilkörning även under resten av konvalescenstiden.

Fasta inför operationen

Dagen och kvällen före ingreppet kan du äta normalt.

Operationsdagens mediciner kan ge upphov till illamående, och p.g.a. uppkastningsrisken är det viktigt att magen är tom under ingreppet. Du kan äta en lätt frukost 6 timmar och dricka fritt klara vätskor 2 timmar innan ankomsten till operationsavdelningen.

Mera information om fasta inför operation.

Mediciner

Vi kommer i förväg överens om vilka mediciner som får tas operationsdagens morgon antingen under det preoperativa besöket eller via telefon. Alla mediciner som tas regelbundet bör tas med till sjukhuset.

De flesta dagkirurgiska patienter behöver värkmediciner en tid efter operationen. Vi rekommenderar att du skaffar en värkmedicin som passat dig tidigare (paracetamol och / eller någon anti-inflammatorisk medicin t.ex. ibuprofen) innan operationen.

Kläder och hygien

För operationsdagen rekommenderar vi löst sittande, bekväma kläder. Operationssåret kan värka och sårförbandet kan vara tjockt.

Barnpatienterna kan ha sina egna kläder på sjukhuset.

Tvätta dig omsorgsfullt hemma innan operationen. Huden bör vara frisk och utan sår. I allmänhet rakar man ej operationsområdet, men vid behov kan det göras i operationssalen.

Vad göra om

• den angivna dagen inte passar

• ditt hälsotillstånd förändrats (t.ex. en akut infektion, hjärtbesvär)

• din medicinering har förändrats

• du är gravid

• du behöver mera information?

Kontakta då den poliklinik som remitterat dig eller den

dagkirurgiska avdelningen kl. 07.00 -15.00 vardagar tel. 06 213 1552.

OBS! Om man inte kan komma på angiven tid och inte annullerar tiden uppbärs normal avgift.

02.12.2021 päiväkirurgia 2