Förhandsintervjun kan göras via telefon eller i samband med preoperativa besöket. 

Hos preoperativa sjuksköterskan får du

  • handledning inför de egna förberedelserna
  • den exakta ankomsttiden till avdelningen
  • samt information om operationsdagens förlopp

I samband med den preoperativa intervjun görs också eventuella laboratorie- och röntgenundersökningar.

 

 

17.10.2019 päiväkirurgia 2