Välkommen till dialysavdelningen!

På dialysavdelningen behandlas patienter med en nedsatt njurfunktion som kräver dialys. Vid dialys rengörs blodet från slaggprodukter och överflödig vätska avlägsnas från kroppen. Dialys inleds vanligtvis efter en långvarig poliklinisk uppföljning, men det är även möjligt att påbörja dialysen akut.

Dialysavdelningen finns i E-byggnadens bottenvåning (E0). Till dialysen finns också en direkt ingång från strandsidan. Utanför dialysavdelningen finns två parkeringsplatser avsedda för dialyspatienter. Se infokarta.

Dialysavdelningen har tio platser för hemodialys, inräknat ett isoleringsrum och ett hemdialysrum.

På dialysavdelningen arbetar nefrolog (specialläkare inom njursjukdomar), sjukskötare, en biträdande avdelningsskötare, en avdelningsskötare, sekreterare och anstaltsvårdare. Vi samarbetar med sjukhusets övriga enheter, öppna vården, övriga dialysenheter och transplantationsenheten. Dialysavdelningen i Kristinestad är vår satellitenhet, som vi även har ett nära samarbete med.

Våra besökstider är må-lö kl. 10-11 och 16-17 eller enligt överenskommelse.

På dialysavdelningen är användning av mobiltelefon förbjuden. Vi rekommenderar att inte använda starka dofter och att inte ta med blommor till avdelningen.

Vi ordnar i mån av möjlighet gästdialys, i första hand tas kontakt med avdelningsskötaren.

Dialysenheter finns förutom i Kristinestad (tel. 06-2132794) även i Jakobstad (tel. 06-7862239).

 

Information om dialys

Dialysvårdformer

Länkar

 

Kontaktuppgifter

Läge
E0
Öppethållningstider
Mån-fre kl. 7.15-20.15, lör-sön kl. 7.30-15.00 / Ma-pe klo 7.15-20.15, la-su klo 7.30-15.00
Kanslia / Kansli
06 213 2662
Fax
06 213 2668
Kontaktuppgift

Biträdande avdelningsskötare Leena Jama

06 213 2662

Kontaktuppgift

Osastonhoitaja Jenni Paloniemi

06 213 2666

14.05.2019 Redaktion_Toimitus