Välkommen till dialysavdelningen!

Dialysavdelningen finns i E-byggnadens bottenvåning (E0). Till dialysen finns också en direkt ingång från strandsidan. Utanför dialysavdelningen finns två parkeringsplatser avsedda för dialyspatienter. Se infokarta.

På dialysavdelningen behandlas patienter med en nedsatt njurfunktion som kräver dialys. Vid dialys rengörs blodet från slaggprodukter och överflödig vätska avlägsnas från kroppen. Dialys inleds vanligtvis efter en långvarig poliklinisk uppföljning, men det är även möjligt att påbörja dialysen akut. Dialysavdelningen har tio platser för hemodialys.

I Kristinesstad i Bottenhavets sjukhus finns vår satellitenhet. Där har vi fem platser för hemodialys.

På dialysavdelningen arbetar nefrolog (specialläkare inom njursjukdomar), sjukskötare, en biträdande avdelningsskötare, en avdelningsskötare, sekreterare och anstaltsvårdare. Vi samarbetar med sjukhusets övriga enheter, öppna vården, övriga dialysenheter i Finland och transplantationsenheten. I Kristinestad arbetar biträdande avdelningsskötare och fem sjukskötare. Nefrolog besöker i Kristinestad regelbundet.

På dialysavdelningen är användning av mobiltelefon begränsad. Vi rekommenderar att inte använda starka dofter.

Vi ordnar i mån av möjlighet gästdialys, i första hand tas kontakt med avdelningsskötaren.

Information om dialys

Dialysvårdformer

Mer information till exempel av mat

Kontaktuppgifter

Läge
E0
Öppethållningstider
Måndag-fredag 7.15-20.15, lördag-söndag 7.30-15.00
Kansli
06 213 2662
Fax
06 213 2668
Kontaktuppgift

Bitr. avdelningsskötare Leena Jama

06 213 2662

05.02.2021 Dialyysiosasto