Dialys kan genomföras antingen som hemodialys  eller peritonealdialys. Hemodialys sker vanligtvis på dialysavdelningen, men patienten kan ges skolning till att genomföra dialyserna i hemmet (hemhemodialys). Peritonealdialys utförs alltid i hemmet. Hemdialys möjliggör planering av tillexempel arbete, eftersom patienten själv kan bestämma i viss mån när behandlingen utförs.

Patientens lämplighet för njurtransplantation övervägs. Alla njurtransplantationer utförs i Helsingfors.

Kost och medicinering är viktigt och stöder dialysvården.

 

Hemodialys på dialysavdelningen

På dialysavdelningen görs hemodialys vanligtvis tre gånger per vecka, 4-5 timmar per gång. Behandlingen förutsätter en blodväg i form av AV-fistel eller central dialyskateter.

Patienten uppmuntras att själv vara aktiv till att förverkliga dialysbehandlingarna.

 

Hemhemodialys

Vid hemhemodialys förverkligar patienten dialyserna själva i hemmet efter att ha fått adekvat skolning på dialysavdelningen. Patienten går dessutom på regelbundna kontroller på dialysavdelningen. Vid problemsituationer finns en telefonjour dit patienterna kan ta kontakt.

 

Peritonealdialys

Vid peritonealdialys ( bukhinne- eller påsdialys) fungerar patientens bukhinna som dialysfilter. För genomförandet av dialyser behövs en permanent kateter till bukhålan.

Patienten får skolning polikliniskt på dialysavdelningen för genomförandet av peritonealdialys. I fortsättningen går patienten på regelbundna kontroller på dialysavdelningen med en till två månaders mellanrum.

Peritonealdialys kan genomföras genom så kallat handbyten, då dialysvätskan byts för hand 4-5 gånger i dygnet. Påsbyten kan planeras in efter eget dagsprogram.

Vid automatisk peritonealdialysvård  sker påsbyten med hjälp av en maskin nattetid medan patienten sover

28.01.2021 Dialyysiosasto