Dialys kan genomföras antingen som hemodialys (HD) eller peritonealdialys (PD). HD sker vanligtvis på dialysavdelningen, men patienten kan ges skolning till att genomföra dialyserna i hemmet (hem-HD). PD utförs alltid i hemmet. Hemdialys möjliggör planering av t.ex. arbete, eftersom patienten själv kan bestämma i viss mån när behandlingen utförs.

Patientens lämplighet för njurtransplantation övervägs. Alla njurtransplantationer utförs i Helsingfors.

Kost och medicinering är viktigt och stöder dialysvården.

 

Hemodialys på dialysavdelningen

På dialysavdelningen görs HD vanligtvis tre gånger per vecka, 4-5 timmar per gång. Behandlingen förutsätter en blodväg i form av AV-fistel eller central dialyskateter.

Patienten uppmuntras att själv vara aktiv till att förverkliga dialysbehandlingarna.

 

Hemhemodialys

Vid hemhemodialys förverkligar patienten dialyserna själva i hemmet efter att ha fått adekvat skolning på dialysavdelningen. Patienten går dessutom på regelbundna kontroller på dialysavdelningen. Vid problemsituationer finns en telefonjour dit patienterna kan ta kontakt.

 

Peritonealdialys

Vid peritonealdialys (PD, bukhinne- eller påsdialys) fungerar patientens bukhinna som dialysfilter. För genomförandet av dialyser behövs en permanent kateter till bukhålan.

Patienten får skolning polikliniskt på dialysavdelningen för genomförandet av PD. I fortsättningen går patienten på regelbundna kontroller på dialysavdelningen med en till två månaders mellanrum.

PD kan genomföras genom så kallat handbyten, då dialysvätskan byts för hand 4-5 gånger i dygnet. Påsbyten kan planeras in efter eget dagsprogram.

Vid automatisk PD- vård (APD) sker påsbyten med hjälp av en maskin nattetid medan patienten sover

07.08.2017 Redaktion_toimitus