Dialysvårdform och start planeras individuellt tillsammans med patienten. Dialys påbörjas då medicinering och diet ej längre är tillräckliga.

Kroniska njursjukdomar utvecklas långsamt under en period av flera år. Vanliga diagnoser som kan leda till dialys är diabetes, obehandlat högt blodtryck, kroniska njurinflammationer/infektioner och vissa ärftliga njursjukdomar. Vid en kronisk njursvikt är behovet av dialysbehandling bestående.

Akut njursvikt kan utvecklas t.ex. till följd av svår infektion eller i samband med ett kirurgiskt ingrepp. Akut njursvikt är ofta övergående och i sådana fall kan dialysen avslutas.

 

08.08.2017 Redaktion_toimitus