Välkommen till avdelning A4!

På vår avdelning sköts gravida, förlösta mammor, nyfödda och gynekologiska patienter.

Till oss på A4 kommer du och ditt nyfödda barn ca 2 - 3 timmar efter förlossningen. Efter ett kejsarsnitt kommer du till oss från uppvakningen.

Vårdtiden är vanligen 1 - 3 dagar efter förlossningen.

Vårt mål är att stöda och stärka relationen mellan dig och ditt barn. Vi hjälper dig i babyvården och med amningen så att du känner dig trygg när du far hem.

Vi är ett amningsvänligt sjukhus, vilket innebär att vi fungerar enligt handlingsprogrammet "Främjande av amning i Finland". Vårt mål är att uppmuntra till helamning i sex månader.

Som gynekologisk patient kommer du till oss t.ex. inför en planerad operation eller via akuten. På avdelningen sköts gynekologiska operations- och åtgärdspatienter, patienter med problem i början av graviditeten och graviditeter som avbryts, samt gynekologiska jourpatienter när Gynekologiska polikliniken är stängd.

Besökstider för föderskor

Endast babyns pappa och syskon eller mammans stödperson kan besöka avdelningen.

Besökstider för gynekologiska patienter och gravida mammor

Kl. 14-15 och 18-19.

Familjerum på BB

Vi strävar efter att alltid erbjuda familjerum när situationen tillåter och det finns utrymme på avdelningen. Vi har inte tillgång till särskilda familjerum, utan ett vanligt två personers rum fungerar som familjerum. Ett familjerum kan erbjudas till familjer, där partnern/stödpersonen har möjlighet att övernatta på avdelningen och aktivt delta i babyvården dygnet runt. 

I familjerummet är moderns vårdavgift samma som i ett vanligt patientrum, dvs. 49,50€/dygn. Dessutom tillkommer partnerns/stödpersonens andel, som är 30€/dygn. I det här priset ingår alla måltider som erbjuds under dagen.

 

Info om avdelningen

Info till studerande

Kontaktuppgifter

Läge
A4
Öppethållningstider
Kanslia / Kansli
06 213 2072
Kontaktuppgift

Biträdande avdelningsskötare Sirkka Töyli

06 213 5075

25.02.2020 Redaktion_toimitus