Välkommen till avdelning A4!

På vår avdelning sköts gravida, förlösta mammor, nyfödda och gynekologiska patienter.

Till oss på A4 kommer du och ditt nyfödda barn ca 2 - 3 timmar efter förlossningen. Efter ett kejsarsnitt kommer du till oss från uppvakningen.

Vårdtiden är vanligen 1 - 3 dagar efter förlossningen.

Vårt mål är att stöda och stärka relationen mellan dig och ditt barn. Vi hjälper dig i babyvården och med amningen så att du känner dig trygg när du far hem.

Vi är ett amningsvänligt sjukhus, vilket innebär att vi fungerar enligt handlingsprogrammet "Främjande av amning i Finland". Vårt mål är att uppmuntra till helamning i sex månader.

Som gynekologisk patient kommer du till oss t.ex. inför en planerad operation eller via akuten. På avdelningen sköts gynekologiska operations- och åtgärdspatienter, patienter med problem i början av graviditeten och graviditeter som avbryts, samt gynekologiska jourpatienter när Gynekologiska polikliniken är stängd.

Besökstider för föderskor

Endast babyns pappa och syskon eller mammans stödperson kan dagligen besöka avdelningen kl 10-21.

Besökstider för gynekologiska patienter och gravida mammor

Kl. 14-15 och 18-19.

 

Info om avdelningen

Info till studerande

Kontaktuppgift

Kaisa Muikku

06 213 2030

Kontaktuppgift

Biträdande avdelningsskötare Sirkka Töyli

06 213 2075

07.12.2015 VKSadmin