Välkommen på praktik till Förlossnings- och gynekologiska avdelningen, A4!

Vi önskar dig en intressant och givande praktiktid hos oss.

På vår avdelning sköts gravida, nyblivna mammor och deras babysar samt gynekologiska patienter. De gravida vårdas på avdelningen p.g.a. en graviditetskomplikation, till exempel hotande förtidig förlossning, pre eclampsi, hepatogestos, IUGR.

Den nyblivna mamman och hennes baby flyttas från förlossningssalen till avdelningen 2-3 timmar efter förlossningen. Efter ett kejsarsnitt kommer mamman till avdelningen från uppvakningen. Vårdtiden efter en förlossning är 1-4 dygn. Vårt mål är att stöda och stärka bandet mellan de nyblivna föräldrarna och barnet.

Vi handleder föräldrarna i babyvård och amning så att de kan känna sig trygga i sin nya livssituation. Vårt sjukhus fungerar enligt Baby Friendly hospital principen och vårt mål är att stöda 6 månaders helamning.

Den gynekologiska sidan har vi elektiv operationsverksamhet på måndag och tisdag. I övrigt tas gynekologiska patienter emot dejourmässigt. På avdelningen sköts bland annat gynekologiska patienter post operativt (t.ex. hysterectomi, TVT, KA och KP), gynekologisk cancer, aborter/missfall (främst 12-24 veckor) och mastit.

Vården på avdelningen förverkligas av en mångprofessionell personal. Personalen består av barnmorskor, barnskötar, koordinerande avdelningsskötate, biträdande avdelningsskötare, gynekologer, sjukhusbiträden och sekreterare.

Vårdfilosofin på förlossnings- och gynekologiska avdelningen

Målsättningen i vårdarbetet är att genom olika vårdhandlingar stödja och närvara i kvinnans olika livsskeden. Med kunskap, känsla och konst styrs vården av en humanistisk människosyn, som baserar sig på principerna om individualitet, trygghet, kontinuitet och professionalitet.

Dagarna på avdelningen ser mycket varierande ut beroende på patientantal och patientunderlag. Gynekolog och barnläkare rondar dagligen på avdelningen. Därtill tillkallas läkare vid behov.

Praktisk information

Avdelningen hittar du på fjärde våningen i huvudbyggnaden, A4.

Våra arbetsturer är följande:

Morgontur 7.30–15 

Kvällstur 13.30–20.30 

Natt 20.00–08.00 

På avdelningen finns sociala utrymmen för personal och studerande. Kylskåp och mikrovågsugn finns till förfogande och man tar matpaus vid tillfälle. Ta med egen mat eller så kan du äta lunch i personalmatsalen. Kvällar och veckoslut kan du beställa maten till avdelningen om du köpt matbiljetter på förhand (kan köpas i kantin). Om du dricker kaffe tar du med ett paket till avdelningen istället för att betala per kopp. Var och en ser till att de sociala utrymmena hålls snygga och städar efter sig.

Före praktiken bör teoretiska studier och tidigare praktikavsnitt vara godkända. Läkemedelsräkningen bör också vara genomförd och godkänd.

På första praktikdagen bör du uppvisa nödvändiga provresultat (rent salmonellaprov och MRSA-prov om du gjort praktik på ett universitetssjukhus).

Dina arbetsturer skrivs enligt handledarens arbetsturer så långt det går. Ta kontakt till A4 kansli veckan innan praktiken börjar för att veta vilken dag och tid du skall börja. Kom i tid till din arbetstur. Diskutera med din handledare ifall du behöver byta någon arbetstur. Meddela alltid sjukfrånvaro till avdelningen och sjukdagar märks tydligt ut med ett S på arbetslistan. Vid avslutat praktikavsnitt: be om underskrift på arbetslistan, ta 2 kopior. Originalet tar du till skolan och kopiorna lämnar du på avdelningen.

Omklädningsrum för studerande finns i källaren (F-byggnaden, våning 00). Studerande använder blåa eller gröna kläder. Vid klädutdelningen kan du kvittera ut nyckel till omklädningsrum samt passernyckel. Klädutdelningen är öppen kl 6.30-8.30 och 12-13.30. 

Väskor kan förvaras i låsbara skåp på avdelningen. Då du kommer till avdelningen bör du ha med dig: namnskylt, arbetslista, utvärderingsblankett och egna mål samt "Arbetshäftet för barnmorskor". Gör målsättningen i tid, gärna första veckan och visa den till handledaren.

Ta gärna egna initiativ och delta aktivt i patientvården.  Du gör samma uppgifter som din handledare, men under uppsikt och senare självständigt när handledaren ger tillåtelse. I avdelningens telefon svarar du med avdelningens namn, ditt namn och säger att du är studerande. Använd de båda inhemska språken - i patientrummet talar vi patientens modersmål.

Via följande länk finns mer information för studerande på Vasa centralsjukhus.   

Viktigt att komma ihåg

  • Tystnadsplikten! Se till att du har sekretessblanketten i kraft (giltigt i 2 år)
  • Aseptiken! Var noggrann med handhygienen och ha ett aseptiskt arbetssätt. Inga klockor, ringar, armband eller nagellack i vårdarbetet.
  • Mobiltelefoner hör inte till patientvården och ska inte användas under arbetstid.

Kontaktuppgifter

Studerandeansvariga på förlossningsenheten är Paula Mylläri, Pia Berg och Larissa Paajanen. 

Telefonnummer: 06 213 2072 (A4 kansli)

e-post: fornamn.efternamn@vshp.fi

21.11.2020 Synnytys