Välkommen på praktik till Förlossnings- och gynekologiska avdelningen, A4!

Vi önskar dig en intressant och givande praktiktid hos oss. Förlossnings- och gynekologiska avdelningen hittar du på fjärde våningen i huvudbyggnaden, A4. På vår avdelning sköts gravida, nyblivna mammor och deras babysar samt gynekologiska patienter. På avdelningen arbetar barnmorskor, barnsköterskor, sjukhusbiträden och sekreterare. Vi har dagliga ronder med gynekolog och barnläkare på avdelningen.

De gravida vårdas på avdelningen p.g.a. en graviditetskomplikation, till exempel hotande förtidig förlossning, pre eclampsi, hepatogestos, IUGR.

Den nyblivna mamman och hennes baby flyttas från förlossningssalen till avdelningen 2-3 timmar efter förlossningen. Efter ett kejsarsnitt kommer mamman till avdelningen från uppvakningen. Vårdtiden efter en förlossning är 1-3 dygn. Vårt mål är att stöda och stärka bandet mellan de nyblivna föräldrarna och barnet. Vi handleder föräldrarna i babyvård och amning så att de kan känna sig trygga i sin nya livssituation.  Vårt sjukhus fungerar enligt Baby Friendly hospital principen och vårt mål är att stöda 6 månaders helamning.

På den gynekologiska sidan har vi elektiv operationsverksamhet på måndag och tisdag. I övrigt tas gynekologiska patienter emot dejourmässigt. På avdelningen sköts bland annat gynekologiska patienter post operativt (t.ex. hysterectomi, TVT, KA och KP), gynekologisk cancer, aborter/missfall (främst 12-24 veckor) och mastit.

Vårdfilosofin på förlossnings- och gynekologiska avdelningen

Målsättningen i vårdarbetet är att genom olika vårdhandlingar stödja och närvara i kvinnans olika livsskeden. Med kunskap, känsla och konst styrs vården av en humanistisk människosyn, som baserar sig på principerna om individualitet, trygghet, kontinuitet och professionalitet.

Vardagen på avdelningen

Våra arbetsturer är följande:

Morgontur 7.00–15 

Kvällstur 14.00–21.30 

Natt 21.00–07.30 

Avdelningens dagordning

Vi följer med de gravidas allmäntillstånd, tar CTG och laboratorieprover samt gör ultraljud enligt behov.

På morgonen görs en morgonputs på babyn tillsammans med mamman. Under dygnet följer vi upp amningen samt allmäntillståndet och gör eventuella kontroller på mamman (livmoder, blödning, eventuella stygn osv.) och babyn (blodsocker, infektionskontroller osv.). Till sectiopatientens vård hör också uppföljning av RR, kateter, sår och smärta samt mobilisering.

Till den gynekologiska patientens postoperativa vård hör t.ex. uppföljning av allmäntillståndet samt sår och smärta, läkemedelsadministrering, hjälp med hygienen och mobilisering.

Både gynekolog och barnläkare rondar avdelningen på morgonen/förmiddagen.

På avdelningen finns sociala utrymmen för personal och studerande där det finns kylskåp och mikrovågsugn finns till förfogande. Ta med egen mat eller så kan du äta lunch i personalmatsalen. Kvällar och veckoslut kan du beställa maten till avdelningen om du köpt matbiljetter på förhand (kan köpas i kantin). Om du dricker kaffe tar du med ett paket till avdelningen istället för att betala per kopp. Var och en ser till att de sociala utrymmena hålls snygga och städar efter sig.

Viktigt att komma ihåg

  • Tystnadsplikten! Se till att du har sekretessblanketten i kraft (giltigt i 2 år)
  • Aseptiken! Var noggrann med handhygienen och ha ett aseptiskt arbetssätt. Inga klockor, ringar, armband eller nagellack i vårdarbetet.
  • Mobiltelefoner hör inte till patientvården och ska inte användas under arbetstid.

Studerande på förlossnings- och gynekologiska avdelningen

Ta kontakt veckan innan praktiken börjar för att få veta dina arbetsturer för första veckan (se kontaktuppgifter nedan). Du bör planera dina arbetsturer enligt handledarens arbetsturer så långt det går. Kom i tid till din arbetstur. Diskutera med din handledare ifall du behöver byta någon arbetstur. Meddela alltid sjukfrånvaro till avdelningen och sjukdagar märks tydligt ut med ett S på arbetslistan. Vid avslutat praktikavsnitt: be om underskrift på arbetslistan, ta 2 kopior. Originalet tar du till skolan och kopiorna lämnar du på avdelningen.

Omklädningsrum för studerande finns i källaren. Väskor kan förvaras i låsbara skåp på avdelningen. Då du kommer till avdelningen bör du ha med dig: namnskylt, arbetslista, utvärderingsblankett och egna mål samt ”Arbetshäftet för barnmorskestuderande”. Gör målsättningen i tid, gärna första veckan och visa den till handledaren.

Ta gärna egna initiativ och delta aktivt i patientvården.  Du gör samma uppgifter som din handledare, men under uppsikt och senare självständigt när handledaren ger tillåtelse. I avdelningens telefon svarar du med avdelningens namn, ditt namn och säger att du är studerande. Använd båda språken.

Kontaktuppgifter

Studerandeansvariga på förlossningsenheten är Paula Mylläri, Elisabeth Multamäki och Pia Berg. 

Telefonnummer: 06-2132072

e-post: förnamn.efternamn@vshp.fi

06.03.2020 Redaktion_toimitus