På bäddavdelningen sköts i huvudsak patienter med olika hjärtsjukdomar såsom hjärtinfarkter, rytmstörningar, bröstsmärtor, angina pectoris-besvär och hjärtsvikt.

På avdelningen finns det 24 patientplatser fördelade på 13 rum.

Vi finns i Y-byggnadens 1:a våning.

Inskrivning av patienter till avdelningen sker huvudsakligen via akutintagningen, intensivvårds- och övervakningsavdelningen eller via planerad intagning.

Vanliga undersökningar och åtgärder som utförs via vår avdelning är:

  • koronarangiografier
  • ballongutvidgningar
  • pacemakeråtgärder
  • elektrofysiologiska undersökningar/ablationer

 Besökstid: kl. 14-15 och kl. 18-19

Av datasäkerhetsorsaker kan Vasa centralsjukhus inte diskutera frågor som anknyter till vården av patienter per e-post.

Kontaktuppgifter

Läge
Y1B
Öppethållningstider
Dygnet runt
Kansli
06 213 2772
Fax
06 213 2778
Kontaktuppgift

Bitr. avdelningsskötare Gun-Marie Grannas

06 213 6780

Kontaktuppgift

Avdelningsskötare Eva Grönlund

06 213 6770

13.09.2019 Hjärtavdelningen