Hjärtstationen är en åtgärdsavdelning. Vi utför främst kranskärlsundersökningar (koronarangiografier), ballongutvidgningar, pacemakerimplantationer, elektrofysiologiska undersökningar och ablationer.

Vi sköter också akuta hjärtinfarkter på jourtid (STEMI).

Totalt utförs ca 1500 koronarangiografier, 500 ballongutvidgningar och 160 pacemakerimplantationer per år.

Personalen består av 6 kardiologer, 1 rytmkardiolog, avdelningsskötare, 13 skötare och 2 sekreterare.

Hjärtstationen har öppet vardagar kl. 8-16 och finns i F-byggnadens 1:a våning.

Kontaktuppgifter

Läge
F1
Öppethållningstider
Arkisin klo 8.00-15.30 /
Vardagar kl. 8.00-15.30
Kanslia / Kansli
06 213 2625
Kontaktuppgift

Avdelningsskötare Gunilla Carlson

06 213 2624

31.05.2018 T3 2