Hjärtstationen är en åtgärdsavdelning. Vi utför främst kranskärlsundersökningar (koronarangiografier), ballongutvidgningar, pacemakerimplantationer, elektrofysiologiska undersökningar och ablationer.

Vi sköter också akuta hjärtinfarkter på jourtid (STEMI).

Totalt utförs ca 1150 koronarangiografier, 500 ballongutvidgningar och 200 pacemakerimplantationer per år.

Personalen består av 6 kardiologer, 1 rytmkardiolog, avdelningsskötare, 13 skötare och 2 sekreterare.

Hjärtstationen har öppet vardagar kl. 8-15:30 och finns i F-byggnadens 1:a våning.

Kontaktuppgifter

Läge
F1
Öppethållningstider
Vardagar kl. 8.00–15.30
Kansli
06 213 2625
Kontaktuppgift

Avdelningsskötare Gunilla Carlson

06 213 6623

29.11.2019 Sydänasema