Välkommen till vår avdelning !

Vi tar hand om inremedicinska sjukdomar: infektioner, t.ex. lunginflammation, urinvägsinfektion, mag- och tarmsjukdomar, t.ex. inflammation i tarmen, leversjukdomar.

Den andra huvudgruppen är lungsjukdomar, t.ex. COPD, astma och utredningar av lungsjukdomar t.ex. punktioner, scopier.

Vår avdelning finns i E-flygeln på 4:e våningen.

De flesta av våra patienter kommer in via dejourpolikliniken. Många lungpatienter kallas in direkt till avdelningen för utredning.

Inga blommor eller starka dofter. Mobiltelefon får användas.

 

 

Kontaktuppgift

Biträdande avdelningsskötare Lise-Lott Lindvall

06 213 2712

Kontaktuppgift

Avelningsskötare Irja Öström

06 213 2710

01.04.2017 Inre medicin och lungsjukdomar 2