Välkommen till avdelning E5

 

På avdelning E5 vårdar, utreder och undersöker vi patienter som har olika sjukdomar i nervsystemet (neurologi) samt patienter med sjukdomar i kroppens inre organ (inremedici).

Inom inremedicin finns flera specialiteter. På E5 sköter vi inremedicinska patienter med:

 • blodsjukdomar - hematologi
 • störningar i njurarnas funktion - nefrologi

På  avdelningen vårdas även andra inre medicinska patienter som inte för med sig någon smittorisk för de infektionskänsliga hematologiska patienterna.

 

Vår personal

 

På vår avdelning arbetar specialläkare, sjukhusläkare, avdelningsskötare, biträdande avdelningsskötare, sjukskötare, primärskötare, avdelningssekreterare och sjukhusbiträden.

Vi samarbetar med fysioterapeuter, näringsterapeut, talterapeut och socialarbetare.

Sjukhuset fungerar som undervisningssjukhus. Vi har studerande som gör sin praktik på avdelningen

 

Besökstider

Besökstiden är kl.14 -15 och 18-19.

Anvisning för besökare fr.o.m 22.6

 • Besök inte sjukhuset fast du bara har lindriga symtom på en infektionssjukdom: hosta, rinnande näsa/snuva, ont i halsen eller muskler, feber, förändringar i lukt- och smaksinne eller diarré. Du skall ha varit frisk de senaste 14 dygnen. Det är också förbjudet att besöka sjukhuset om du har kommit/återvänt till Finland från utlandet under de två föregående veckorna.
 • Det maximala antalet besökare är sammanlagt tre (3) nära anhöriga per två bäddplatser.
 • Desinficera händerna vid ankomst till sjukhuset och avdelningen, och vid hemfärd.
 • Anmäl dig vid enhetens kansli när du kommer och kom där överens om besöket med personalen. Respektera avdelningens besökstider.
 • Följ personalens anvisningar om användning av handrengörningsmedel och skyddsutrustning.
 • Om patienten är över 70 år eller har nedsatt immunitetsförsvar får du ett visir- eller näsmundskydd som kan användas under besöket. Personalen instruerar om deras användning.
 • Var noga med att hålla ett säkerhetsavstånd på två meter både mot patienter och personal.

 

Blommor är inte tillåtna på avdelningen. På avdelningen är mobiltelefon tillåten i alla rum.

 

Du kan läsa mera om neurologiska sjukdomar via följande länkar:

 

Kontakta oss

 • Kansliet 06 213 2812

 • Fax 06 213 2818

Kontaktuppgifter

Läge
E5
Kansli
06 213 2812
Kontaktuppgift

Avdelningsskötare Pauliina Lundström

06 213 6810

21.05.2021 Redaktion_Toimitus