Välkommen till avdelning E5

På avdelning E5 vårdar, utreder och undersöker vi patienter som har olika sjukdomar i nervsystemet (neurologi) samt patienter med sjukdomar i kroppens inre organ (inremedici).

Inom inremedicin finns flera specialiteter. På E5 sköter vi inremedicinska patienter med:

  • blodsjukdomar - hematologi
  • störningar i njurarnas funktion - nefrologi

På  avdelningen vårdas även andra inre medicinska patienter som inte för med sig någon smittorisk för de infektionskänsliga hematologiska patienterna.


Här hittar du oss

Vår avdelning finns på femte våningen i E-byggnaden. Avdelningen har 21 platser och 4 övervakningsplatser i strokerummet (rum 5).


Vår personal

På vår avdelning arbetar specialläkare, sjukhusläkare, avdelningsskötare, biträdande avdelningsskötare, sjukskötare, primärskötare, avdelningssekreterare och sjukhusbiträden.

Vi samarbetar med fysioterapeuter, näringsterapeut, talterapeut och socialarbetare.

Sjukhuset fungerar som undervisningssjukhus. Vi har studerande som gör sin praktik på avdelningen.


Besökstider

Besökstiden är kl.14 -15 och 18-19. Kom inte på besök till avdelningen om ni är förkyld eller haft maginfluensa.

Blommor är inte tillåtna på avdelningen. På avdelningen är mobiltelefon tillåten i alla rum.

Du kan läsa mera om neurologiska sjukdomar via följande länkar:

 

Kontakta oss

  • Kansliet 06 213 2812

  • Fax 06 213 2818

 

Kontaktuppgifter

Läge
E5
Öppethållningstider
Kanslia / Kansli
06 213 2812
13.03.2019 Redaktion_Toimitus