Hjärtövervakningen (CCU) är en akutavdelning, där alla patienter är i behov av intensiv övervakning. På hjärtövervakningen är patienten i centrum.

Vi vårdar i första hand hjärtpatienter som behöver intensiv rytmuppföljning och specialläkemedelsbehandling t.ex. vid akut hjärtinfarkt- och hjärtsvikt. Vi samarbetar med Hjärtstationen, där de utför kontrastmedelundersökningar, samt ballongutvidgning av hjärtats kranskärl och pacemaker-insättning.

Vården på enheten

Vårdtiden är kort, ca. 1-2 dygn. Den fortsatta vården sker sedan på bäddavdelningen där utskrivning ofta sker, t.ex. från hjärtavdelningen. Avdelningen betjänar hela Vasa sjukvårdsdistrikt. Patienterna kommer via dejouren och från övriga avdelningar, även med remiss från andra sjukhus (kontrastmedelundersökning samt ballongutvidgning).

På avdelningen åtgärdas även förmaksflimmer, med hjälp av cardioversion. Patienten undersöks på inremedicinska polikliniken och får en tid för planerad cardioversion.

Personalen

Grunden för vår patientvård är kunnig personal. Vårdteamet består av avdelningsläkare, sjukskötare och primärskötare.Till vårdteamet hör också sjukhusbiträden samt avdelningssekreterare.

På avdelningen jobbar minst tre skötare per skift dygnet runt.

Avdelningen har 6 övervakningsplatser.

Vi ger individuell vård och jobbar enligt egenvårdarsystem för att kunna ge en god helhetsvård.

Vårdfilosofi

Kontaktuppgifter

Läge
E2
Kanslia / Kansli
06 213 1477
25.07.2018 Redaktion_Toimitus