Er närstående vårdas på Hjärtövervakningen (CCU) eftersom sjukdomen kräver noggrannare övervakning.

Dagtid ansvarar avdelningsläkaren tillsammans med vårdpersonalen för patientens vård. Andra tider (kvällar och nätter) ansvarar inremedicindejouren för vården.

Närstående till patienter på hjärtövervakningen kan ringa till avdelningen dygnet runt telnr. 06-213 1477. Helst efter kl 10. Vi meddelar dock alltid de närmaste anhöriga ifall patientens tillstånd försämras.

Vårdpersonalen har tystnadsplikt, därför ger vi information om patienten endast till närmaste om inte patienten önskat annorlunda.

För att patienten skall få tillräckligt med vila och vårdpersonalen bästa möjlighet att utföra olika vårdåtgärder önskar vi att endast de närmaste besöker patienten. Avdelningens besökstider är kl.14-15 och 18-19. Övriga tider enligt överenskommelse.

Det finns ett rum för de närstående på avdelningen, som ni kan reservera för en kortare tid, om ni vill vara nära patienten. Det är möjligt att äta mat på sjukhuset, mot en matbiljett som man kan köpa från kantinen. De närstående kan vid behov övernatta på patienthotellet Wilma, som finns i närheten av sjukhuset.

För att kunna utveckla och förbättra vården på hjärtövervakningen (CCU) önskar vi feedback på hur du har upplevt vården på vår avdelning. Du kan ge feedback anonymt i postlådan som finns utanför avdelningen på blankett som fås från avdelningen eller via nätblanketten.

08.10.2015 CCU