"Bemöt andra som du själv vill bli bemött"

Vård är samarbete mellan olika yrkesgrupper, där man uppskattar varandras arbete.

Vården ges individuellt och beaktar patientens önskemål.

Patienten har rätt att få den sakkunniga specialsjukvård som sjukdomen kräver.

Vården utförs etiskt korrekt så att människovärde och jämlikhet respekteras.

Vi ger en helhetsvård och beaktar därmed patientens sociala, psykiska och fysiska behov.

En förtrolig vårdrelation och tillräcklig information skapar trygghet.

08.10.2015 CCU