Vi på Vasa centralsjukhus vill kontinuerligt utveckla vår verksamhet och erbjuda våra kunder en så bra vård som möjligt. För att kunna utveckla vår verksamhet och bli allt bättre på det vi gör vill vi nu veta vad du anser om vår verksamhet. Du kan ge respons antingen anonymt eller med ditt eget namn.

Ros & ris

Ge respons  via sjukhuset webbsidor eller via en blankett som du hittar i väntrummet för närstående. Där finns också en elektronisk responsskärm, avsedd för närstående.

Du kan ge respons anonymt. Ifall du vill att vi  ska kontakta dig, kom ihåg att ange dina kontaktuppgifter. Vi välkomnar både ros och ris.

Anmälan om farlig situation

Om du upplever att det skett ett misstag eller en farlig situation i din eller din närståendes vård kan du göra en anmälan antingen med en webblankett eller genom att fylla i en blankett som du får på sjukhuset, och sedan skicka den tillbaka till sjukhuset avgiftsfritt (portot är betalt). Du kan göra din anmälan antingen anonymt eller med ditt eget namn. Om du ger dina kontaktuppgifter skickar vi också information till dig om hur behandlingen av ärendet framskrider. Anmälan behandlas av de ansvariga för ärendet.

Det finns också möjlighet att diskutera med patientombudsmannen.

 

27.12.2018 Intensivvård