Vasa Centralsjukhus adress är Sandviksgatan 2-4, 65130 Vasa.

Kartan hittar du till höger nere på footer till denna sida.

Intensivvårds- och övervakningsavdelningen hittar du i F-byggnadens bottenvåning, F0.

13.03.2020 Redaktion_toimitus