På Vasa centralsjukhus intensivvårdsavdelning vårdas vuxna och barnpatienter från olika specialområden i behov av intensivvård. Intensivvård är övervakning och vård av allvarlig svikt i de livsviktiga organen. Svikten bedöms som övergående och uppstår vid sjukdom eller olycksfall. 

För intensivvården ansvarar specialutbildade anestesiläkare och sjukskötare. I vården av en intensivvårdspatient deltar flere olika yrkesgrupper.

Här hittar du oss

Vad innebär intensivvård?

Tiden efter intensivvård

Information för närstående

Ge feedback

Sjukhusguiden

Kontaktuppgifter

Läge
F0
Öppethållningstider
Kanslia / Kansli
06 213 8001
Vierailuika klo 15.00-19.00 / Besökstid kl. 15.00-19.00
Fax
06 213 1448
Kontaktuppgift

Biträdande avdelningsskötare Catharina Alanko

06 213 4451

Kontaktuppgift

Tf. avdelningskötare - 31.12.2019 Anna Cederholm

040 183 6698

Kontaktuppgift

Biträdande överläkare Raku Hautamäki

06 213 5418

Kontaktuppgift

Överläkare Simo-Pekka Koivisto

06 213 1440

25.07.2018 Redaktion_Toimitus