På Vasa centralsjukhus intensivvårdsavdelning vårdas vuxna och barnpatienter från olika specialområden i behov av intensivvård. Intensivvård är övervakning och vård av allvarlig svikt i de livsviktiga organen. Svikten bedöms som övergående och uppstår vid sjukdom eller olycksfall. 

För intensivvården ansvarar specialutbildade anestesiläkare och sjukskötare. I vården av en intensivvårdspatient deltar flere olika yrkesgrupper.

Här hittar du oss

Vad innebär intensivvård?

Tiden efter intensivvård

Information för närstående

Ge feedback

Sjukhusguiden

Kontaktuppgifter

Läge
F0
Kansli
06 213 8001
Besökstid kl. 15.00-19.00
Fax
06 213 1448
Kontaktuppgift

Bitr. avdelningsskötare Catharina Alanko

06 213 4451

Kontaktuppgift

Avdelningsskötare Anna Cederholm

040 183 6698

Kontaktuppgift

Bitr överläkare Raku Hautamäki

06 213 5418

Kontaktuppgift

Överläkare Simo-Pekka Koivisto

06 213 1440

25.07.2018 Redaktion_Toimitus