På Vasa centralsjukhus intensivvårdsavdelning vårdas vuxna och barnpatienter från olika specialområden i behov av intensivvård. Intensivvård är övervakning och vård av allvarlig svikt i de livsviktiga organen. Svikten bedöms som övergående och uppstår vid sjukdom eller olycksfall. 

För intensivvården ansvarar specialutbildade anestesiläkare och sjukskötare. I vården av en intensivvårdspatient deltar flere olika yrkesgrupper.

Här hittar du oss >>>

Vad innebär intensivvård? >>>

Tiden efter intensivvård >>>

Information för närstående >>>

Ge feedback >>>

Sjukhusguiden >>>

 

 

Kontaktuppgifter

Läge
A2
Öppethållningstider
Kanslia / Kansli
06 213 1442
Vierailuika klo 13.00-19.00 / Besökstid kl. 13.00-19.00
Fax
06 213 1448
Kontaktuppgift

Biträdande avdelningsskötare Catharina Alanko

06 213 1442

Kontaktuppgift

Biträdande överläkare Raku Hautamäki

06 213 5418

Kontaktuppgift

Avdelnigsskötare Jaana Kalliokoski

06 213 1450

Kontaktuppgift

Överläkare Simo-Pekka Koivisto

06 213 1440

10.11.2015 Intensivvård