Intensivvård är en egen specialitet inom den medicinska vetenskapen och innebär vård och ständig övervakning av svårt sjuka patienter på en enhet, där det finns färdigheter att genast behandla störningar i vitala livsfunktioner. Enligt Finlands intensivvårdsförening är målet med intensivvården att vinna tid för vården av grundsjukdomen, genom att förhindra och avvärja livsfara.

Vasa Centralsjukhus intensivvårdsavdelning har 7 patientplatser och vårdar årligen ca 500 patienter. Vårdtiden är i medeltal 3 dygn, men kan variera allt från några timmar till flera månader.

På Vasa centralsjukhus intensivvårdsavdelning vårdas vuxna och barnpatienter från olika specialområden som är i behov av intensivvård. Intensivvård är övervakning och vård av allvarlig svikt i de livsviktiga organen, som uppstår vid sjukdom eller olycksfall och där svikten bedöms som övergående. Organsvikt kan vara störningar i andningen, blodcirkulationen och vätskebalansen.

Organsvikt kan övervakas, stödas eller behandlas med t.ex. andningsmaskin (respirator), dialysbehandling och specialläkemedelsbehandlingar. På intensiven vårdas patienter som är kritiskt, men inte hopplöst sjuka.

Intensivvården förverkligas av en yrkeskunnig personal och med hjälp av modern medicinsk teknik.

10.11.2015 Intensivvård