Telefonkontakt

Uppgifter ges endast åt de närmaste anhöriga, till andra ges uppgifter endast med patientens lov. Vi önskar att närstående utser en kontaktperson, som håller kontakt med intensivvårdsavdelningen.

Närstående till en patient på intensiven kan ringa till avdelningen dygnet runt. Vi önskar att ni helst ringer direkt till patientens egenvårdare. Telefonnumret fås av personalen.  Avdelningens kansli har telefonnummer 06-2131442 .

Besök

I mån av möjlighet  görs undersökningar, vårdåtgärder, ingrepp och läkarronderna dagtid. Nattetid strävar vi till att patienterna skall få vila och sova.

Besökstiden är kl. 13-19. Vi önskar att du på förhand kommer överens med patientens egenvårdare om en lämplig tidpunkt för besöket.

Då du kommer på besök ber vi dig använda ringklockan som finns utanför dörren. Ifall vi inte genast hinner öppna dörren sätt dig ner och vänta. Under tjänstetid tar avdelningens sekreteraren emot dig och för dig till patienten.

Vi kan bli tvungna att be dig avlägsna dig tillfälligt p.g.a. undersökningar och åtgärder eller ifall andra patienters tillstånd så kräver.

Vi önskar

  • att du desinficerar händerna både före och efter besöket. Detta förebygger smittspridning
  • att du stänger av din mobiltelefon
  • att antalet besökare är 1-2 på samma gång. Vi önskar att endast närstående besöker patienten. Ifall patienten så önskar kan också andra komma på besök.
  • att du inte kommer på besök ifall du har snuva, hosta, feber eller andra infektionssymptom
  • att du inte hämtar med dig blommor eller något ät- eller drickbart. Du kan glädja din anhöriga med ett kort eller foto.

Att orka som närstående

Du har möjlighet att äta lunch i sjukhusets matsal och att övernatta på patienthemmet Vilma, som finns på sjukhusområdet. Butik finns också i närheten av sjukhuset. Vi strävar till att ordna så att föräldrarna till en barnpatient har möjlighet att vara hos sitt barn så mycket som möjligt. Fråga personalen för mer information.

Ifall  du önskar finns det möjlighet att samtala med sjukhusteolog, socialarbetare, psykolog eller patientombudsman.

Mer info om sjukhusets tjänster finns i Sjukhusguiden 

28.07.2017 Redaktion_Toimitus