Till jouravdelningen kommer patienterna akut, via akutpolikliniken, dygnet runt. Målsättningen är att vårdtiden skall vara kort, max 48 timmar, förutom för viss isoleringsvård. Därefter skall patienten kunna åka hem, annars flyttas han till en bäddavdelning på centralsjukhuset eller i hemkommunen.

På avdelningen finns fyra tvåpersoners rum, sex övervakningsplatser samt sex isoleringsrum, varav två fungerar med över-/ undertryck. Totala platsantalet är 22.

På avdelningen sköts patienter med diverse hjärtproblem, då här finns möjlighet till hjärtövervakning. Här kan även göras elektriska korrigeringar av hjärtrytmen, ultraljud och belastningsprov av hjärtat.

Andra sjukdomstillstånd som sköts på avdelningen är t.ex. svindel, plötslig svaghet, andra problem som kräver övervakning, lindriga förgiftningar, akuta infektioner, tuberkulos mm.

Kontaktuppgifter

Läge
Y1A
Kansli
06 213 2742
Fax
06 213 2748
Kontaktuppgift

Avdelningsskötare Åsa-Britt Forth-Snellman

Kontaktuppgift

Avdelningsskötare Helena Snickars

06 213 2750

07.12.2015 VKSadmin