Vi tar hand om lung-, kärl-, öron-, näsa-, hals-, käk-, ögonkirurgiska och urologiska patienter. Även inremedicinska lungpatienter sköts på vår avdelning.


Patienterna kommer in med remiss från hela Vasa sjukvårdsdistrikt. Till vår avdelning kommer också patienter med akut behov av vård samt patienter som behöver radiologiska åtgärder.

NÖJDA PATIENTER ÄR VÅRT MÅL I VÅRDEN.

För att uppnå detta strävar vi efter en god, trygg och professionell vård som utgår från patientens behov och resurser.

Värden som styr vårt arbete är rättvisa,ansvarsfullhet och respekt för människovärdet. Vi jobbar för ett gott samarbete med positiv anda och öppenhet.

Här hittar du oss

Avdelning A3 finns i A-flygeln på tredje våningen och är en avdelning med 20 bäddplatser.

Patient- och anhöriginformation

Kontaktuppgifter

Läge
A3
Kansli
06 213 1672
Fax
06 213 1678
Uroterapeut
06 213 4677
Telefontiden tors. kl. 10–11
Kontaktuppgift

Avdelningsskötare Bodil Mäki

06 213 1670

23.05.2019 Redaktion_Toimitus