Vi tar hand om kärl-, lung-, öron-, näsa-, hals-, käk-, ögonkirurgiska och urologiska patienter.


Patienterna kommer in med remiss från hela Vasa sjukvårdsdistrikt. Till vår avdelning kommer också patienter med akut behov av vård samt patienter som behöver radiologiska åtgärder.

NÖJDA PATIENTER ÄR VÅRT MÅL I VÅRDEN.

För att uppnå detta strävar vi efter en god, trygg och professionell vård som utgår från patientens behov och resurser.

Värden som styr vårt arbete är rättvisa,ansvarsfullhet och respekt för människovärdet. Vi jobbar för ett gott samarbete med positiv anda och öppenhet.

Här hittar du oss

Avdelning A3 finns i A-flygeln på tredje våningen och är en avdelning med 16 bäddplatser på vardagarna och 10 platser på veckosluten.

Patient- och anhöriginformation

Kontaktuppgifter

Läge
A3
Kansli
06 213 1672
Ringtid till avdelningen gällande förfrågningar om patienters mående är varje dag mellan klockan 13-14
Fax
06 213 1678
Kontaktuppgift

Avdelningsskötare Bodil Mäki

06 213 1670

12.05.2021 a3