Till patienten:

Meddela oss på förhand om du är förkyld. Ta med en aktuell lista över de mediciner du använder.

Vi önskar att du inte tar med stora summor pengar eller värdeföremål till avdelningen.

 Användning av egen telefon också är tillåtet. Telefonen bör vara på ljudlös.

Egna tofflor och egna hygienartiklar får tas med.

Om patienten önskar kan vårdpersonalen ordna kontakt med socialskötare, sjukhuspräst och så vidare

Till anhöriga:

Besökstiderna är mellan kl. 14-15 och kl.18-19. Om dessa tider inte passar kan du diskutera med personalen om möjligheter att komma andra tider.

Vi önskar att:

  • att det inte kommer så många besökare på samma gång.
  • att ni inte kommer på besök när ni är förkyld.
  • ni utser en kontaktperson, som håller kontakten till avdelningen.
12.05.2021 a3