Välkommen till avdelning T3.
På avdelningen vårdar vi gastrokirurgiska och gastroenterologiska patienter (bland annat tarmsjukdomar, akuta buksmärtor, krävande tarmcancer operationer, gall-, bukspottskörtel-, lever-, matsmältningskanalens-, inflammatoriskatarm sjukdomar).
Till avdelningen kommer patienterna för planerad operation via preoperativa enheten samt  via akutpolikliniken (ca 60 - 70%).

På avdelningen finns 30 patientplatser

Vårdfilosofi

Vi önskar kunna erbjuda våra patienter en högklassig helhets- och kvalitetsvård. Ett professionellt kunnande, ett förtroendeingivande vårdförhållande, god service, en positiv attityd och hög patientsäkerhet är byggstenarna i vårt vårdarbete.

 

Besökstiderna är kl. 14 - 15.00 och 18 - 19.00. Om dessa tider inte passar, så ber vi er kontakta personalen angående andra tider. 

Patient- och anhörig info

Avelningens dagordning

Klientavgifter

Efter operation >>

Kontaktuppgifter

Läge
T3
Kansli
06 213 1632
Fax
06 213 1638
Kontaktuppgift

Bitr. avdelningsskötare Ulla Enholm

06 213 1630

Kontaktuppgift

Avdelningsskötare Anne-Mari Lehti

06 213 1630

01.06.2018 T3 2