Välkommen till avdelning T3. Till avdelningen kommer patienterna planerat för operation (via pre-operativa avdelningen). Patienterna lider av sjukdomar i matsmältningskanalen, som ofta kräver kirurgisk vård. Cirka 58 % av patienterna kommer in akut till oss. Undersökningspatienter kommer planerat (t.ex. ercp, gastroscopi, colonoscopi).

Vår avdelning är en kirurgisk avdelning med 30 patientplatser.

Vårdfilosofi

Vi önskar kunna erbjuda våra patienter en högklassig helhets- och kvalitetsvård. Ett professionellt kunnande, ett förtroendeingivande vårdförhållande, god service, en positiv attityd och hög patientsäkerhet är byggstenarna i vårt vårdarbete.

Efter operation >>

Kontaktuppgifter

Läge
T3
Öppethållningstider
Kanslia / Kansli
06 213 1632
Fax
06 213 1638
Kontaktuppgift

Biträdande avdelningsskötare Ulla Enholm

06 213 1630

Kontaktuppgift

Avdelningsskötare Anne-Mari Lehti

06 213 1630

09.12.2015 VKSadmin