Avdelningens dagordning

Kl. 06.45 Morgonpersonalen anländer, rapport. Blodprovstagning

Kl. 07.30--> Morgonmål, medicinutdelning, läkarrond

Kl. 08.00--> Morgontvätt, undersöknings förberedelser, vårdåtgärder. Fysioterapeutens besök v.b hos operationspatienter

Kl. 11.30 Lunch

Kl. 12.30 Utskrivning av patienten. Hemförlovning och överflyttningar sker i huvudsak på eftermiddagen, beroende på tillgång till recept, sjukledighetsintyg osv

Kl. 13.45 Kvällspersonalen anländer. Rapport

Kl. 14.00 Utdelning av dagsmedicin

Kl. 14.00 - 15.00 Besökstid

Kl. 15.00 - 16.00 Kvällspersonalens rond i patientrummena. Medicinutdelning. Ev. vårdåtgärder

Kl. 16.30 Middag

Kl. 18.00 - 19.00 Besökstid

Kl. 19.00 Kvällsmål, utdelning av kvällsmedicin. Hjälp vid kvällsbestyr

Kl. 20.45 Nattpersonalen anländer. Rapport

Kl. 22.00 Nattpersonalen rondar. Nattpersonalen rondar varannan timme om inte behovet är större

OBS! Dagordningen är riktgivande, det kan uppkomma förändringar under dagens lopp

01.06.2018 T3 2