Smärtlindringen är viktig efter operationen. Det kan vara tabletter, intravenösa medicininjektioner eller kontinuerlig smärtmedicin som ges via en smärtpump direkt i ryggmärgskanalen.

Det är viktigt med tidig mobilisering. Träningen börjar redan samma dag. Du får hjälp med att stiga upp och börja röra på dig.

Kosten varierar beroende på vilken operation som du genomgått.

När du skrivs ut från sjukhuset får du råd och upplysningar av läkaren och sjukskötaren om fortsatt vård. Du får recept och intyg, eventuellt tid till återbesök och stygnbortagning.

Har du frågor?

Skriv ner frågorna på förhand och ta upp dem med egenskötaren eller läkaren. En skriftlig sammanfattning av vårdperioden (epikris) sänds hem till dig i efterhand.

Smärta eller feber?

Smärta efter operationen är vanlig. Använd den värkmedicin som du blivit ordinerad.

Temperaturstegring är vanligt men om febern sitter i mer än 2-3 dagar eller om du får andra tecken på infektion, t.ex. om såret blir rött och svullet, ska du kontakta din hälsovårdscentral. Ta med infektionsanmälningsblanketten som du får på sjukhuset vid utskrivningen.

07.12.2015 VKSadmin