Smärtlindringen är viktig efter operationen. Smärtan kan lindras genom mediciner via munnen, via injektioner i muskel, mediciner via blodet samt som kontinuerlig infusion via smärtpump.

Det är viktigt med tidig mobilisering. Träningen börjar samma dag. Du blir instruerad angående uppstigningsteknik och mobilisering.

Kosten efter operation är varierande och läkaren avgör när man kan börja äta.

När du skrivs ut från sjukhuset får du information av sjukskötaren om fortsatta vård samt fortsättningen. Du får recept och ev. intyg, v.b även efterkontrolltider och sårvårdinfo/info om stygnborttagning.

Smärta efter en operation är vanlig. Använd den värkmedicin som du blivit ordinerad.

Om du efter hemförlovningen får hastigt feber eller sårinflammation, ta kontakt med sjukhusets telefonrådgivning. Tel: 06 213 1001 eller avdelningen.

01.06.2018 T3 2