Patient:

Ta med dig en uppdaterad medicinlista, angående de mediciner som du använder

Ta med astmainhalationer, insulinpennor och ögondroppar

Ta med morgontofflor och hygienartiklar

Vi rekommenderar, att du inte tar med stora mängder pengar eller värdesaker

Egen telefon får användas på avdelningen. Telefonen skall helst vara på tyst. Internetförbindelse finns att användas

Personalen kan enl. önskemål ta kontakt med t.ex socialskötaren, sjukhuspastorn osv.

Av anhöriga önskar vi:

Helst inte så många besökare på samma gång, följ besökstiderna

Om du är förkyld, undvik besök på avdelningen

I första hand kontakt direkt till patienten om ni vill veta om mående och vården. Om behov finns, att kontakta vårdpersonalen, önskar vi att ni väljer en kontaktperson som kontaktar avdelningen

Besökstiderna är kl. 14 - 15.00 och 18 - 19.00. Om dessa tider inte passar, så ber vi er kontakta personalen angående andra tider.

01.06.2018 T3 2