Klinisk neurofysiologi är en medicinsk specialitet som undersöker

  • sjukdomar i centrala och perifera nervsystemet
  • muskelsjukdomar
  • sömnstörningar

De vanligaste undersökningarna är ENMG-, EEG- och olika responsundersökningar av nerver samt sömnapnéundersökningar som görs i form av hemregistreringar.

Servicen tillhandahålls för enheter inom den specialiserade sjukvården och primärhälsovården.

Undersökningarna kräver remiss och tidsbeställning.

Avdelningens personal består av en överläkare, 3 sjukskötare och en avdelningssekreterare.

Klinisk neurofysiologi finns i huvudbyggnadens A-flygels 5:e våning.

När ett barn kommer in för en EEG-undersökning

Kontaktuppgifter

Läge
A5
Öppethållningstider
Vardagar kl. 8.00-16.00
Kansli
06 213 2531
26.11.2020 Redaktion_Toimitus