Utgångspunkten för verksamheten på KNF-avdelningen är att respektera varje människas rätt till integritet och människovärde samt individuellt mötande, vilket bl.a. innefattar att olika kulturer och karaktärsdrag beaktas.

Personalen på KNF-avdelningen arbetar ansvarsfullt genom att följa gemensamma verksamhetsprinciper samt förbinder sig till att utveckla sitt arbete.

07.12.2015 VKSadmin