Välkommen till avdelningen för krävande rehabilitering!

Vår avdelning finns i Vasa Stads utrymmen, adress: Dammbrunnsvägen 4. Öppna områdeskarta.

På vår avdelning vårdas neurologiska och ortopediska patienter samt traumapatienter.

Patienterna rehabiliteras effektivt te.x. efter en stroke, ortopedisk operation eller en olycka.

Vi fungerar under neurologiska ansvarsområdet.

Patienterna kommer till avdelningen direkt från specialsjukvården. Avdelningen har 17 patientplatser.

Patienterna måste vara motiverade till rehabiliteringen, men med tanke på fortsatt vård, är också anhörigas stöd viktigt. Under rehabiliteringstiden strävar man till en intensiv träning för att uppnå ett snabbare tillfrisknande.

På vår avdelning arbetar läkare, avdelningssekreterare, sjukskötare, närvårdare, fysioterapeuter och ergoterapeuter, talterapeut och vårdbiträden.

Vi har ett nära samarbete med rehabilitersingsskötaren, socialskötaren, dietisten och den kliniska sjukskötaren.

Vid behov konsulterar vi andra specialister inom olika områden.

Kontaktuppgifter

Öppethållningstider
Besökstiderna är kl. 14–15 och kl. 18–19, andra tider enligt överenskommelse.
Kansli
06 213 1311
Avdelningssekreterare
06 213 1322
Kontaktuppgift

Kirsi Haavisto

044 323 2215

11.11.2019 Redaktion_Toimitus