Välkommen till avdelningen för krävande rehabilitering!

Vår avdelning finns i Vasa Stads utrymmen, adress: Dammbrunnsvägen 4.

På vår avdelning vårdas neurologiska och ortopediska patienter samt traumapatienter.

Patienterna rehabiliteras effektivt te.x. efter en stroke, ortopedisk operation eller en olycka.

Vi fungerar under neurologiska ansvarsområdet.

Patienterna kommer till avdelningen direkt från specialsjukvården. Avdelningen har 17 patientplatser.

Patienterna måste vara motiverade till rehabiliteringen, men med tanke på fortsatt vård, är också anhörigas stöd viktigt. Under rehabiliteringstiden strävar man till en intensiv träning för att uppnå ett snabbare tillfrisknande.

På vår avdelning arbetar läkare, avdelningssekreterare, sjukskötare, närvårdare, fysioterapeuter och ergoterapeuter, talterapeut och vårdbiträden.

Vi har ett nära samarbete med rehabilitersingsskötaren, socialskötaren, dietisten och den kliniska sjukskötaren.

Vid behov konsulterar vi andra specialister inom olika områden.

Kontaktuppgifter

Läge
PTA 4
Öppethållningstider
Potilaiden vierailuajat ovat klo 14–16 ja klo 18–19, muina aikoina sopimuksen mukaan. / Besökstiderna är kl. 14–16 och kl. 18–19, andra tider enligt överenskommelse.
Kanslia / Kansli
06 213 1311
Osastonsihteeri / Avdelningssekreterare
06 213 1322
Apulaisosastonhoitaja / Biträdande avdelningsskötare
040 574 6937
Osastonhoitaja / Avdelningsskötare
040 183 5052
Kontaktuppgift

Anne Tietäväinen

040 183 5052

26.03.2019 Redaktion_Toimitus