På basen av remisser tar vi prov på laboratoriet och gör de undersökningar som läkaren har begärt. Det finns flera olika provtagningsställen och du väljer det som passar dig bäst.

Provtagningen på Vasa centralsjukhus

Provtagningen på Vasa centralsjukhus finns på första våningen i B-byggnaden, till höger om huvudingången. Du kan själv beställa tid till provtagning via Nettilab. På nätet finns det instruktioner för hur du ska förbereda dig inför provtagningen eller för hur du ska ta prov hemma.

Det finns också en telefonservice dit du kan ringa om du har frågor angående provtagningen. Telefonnumret är 06 213 1626 vardagar klockan 7-15.

Provresultat

Analys av proven sker i huvudsak vid Vasa centralsjukhus laboratorium, på andra och tredje våningen i B-byggnaden. Specialprov är vi tvungna att skicka till andra laboratorier och därför kan svaren dröja. Din läkare får alla laboratoriesvar elektroniskt så fort de är klara. Det är läkarens ansvar att delge dig svaren. Laboratoriet ger aldrig ut provsvar direkt till patienten, utan svaren fås alltid från den enhet som beställt dem.

Vår personal

Vår personal består av många olika yrkesgrupper fast du främst träffar våra provtagare. Vårt mål är att ge dig smidig och nyttig service. Berätta gärna för oss hur vi har lyckats och vad vi kan förbättra.

Beställa tid via Nettilab

Provtagningställen

Kontaktuppgifter

Läge
B1
Öppethållningstider
Vardagar kl. 7.00–15.00
Provtagning VCS och regionlab
06 213 1626
www.nettilab.fi
27.08.2020 Klinisk kemi