Onkologiska enheten ansvarar för vården av solida tumörer. Vi erbjuder onkologiska tjänster för befolkningen inom Vasa och Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikt.

Respekt för människovärdet och rättvisa är vägledande i vården. Individuellt bemötande och bästa tänkbara vård för varje enskild patient är vårt mål. Inom enheten strävar vi efter att förbättra kvaliteten och tillgången på vård. Vi försöker alltid för varje enskild patient planera den för honom/henne bästa möjliga vården. Patienten är välkommen att ta med sin anhöriga vid vårdtillfällena om han/hon så önskar. 

Våra tjänster

Enheten består av poliklinik, strålbehandlingsavdelning och bäddavdelning. Verksamheten indelas i två olika typer av behandling: strålbehandling och onkologisk läkemedelsbehandling. Strålbehandlingens ansvarsområde är Vasa och Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikt och delvis även Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt. Läkemedelsbehandlingens ansvarsområde är Vasa sjukvårdsdistrikt och för krävande läkemedelsbehandlingar även Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikt.

I de fall patienten inte behöver övervakning dygnet runt på bäddavdelning har patienten möjlighet att, under behandlingstiden på sjukhuset, övernatta på patienthotell Vilma. Patienthotellet kan även användas av anhöriga.

Mångprofessionellt arbete

Vi arbetar mångprofessionellt och har samarbete med bl.a. socialskötare, näringsterapeut, fysioterapeut, sjukhusteolog och enligt behov även andra specialiteter. Inom enheten finns även patienttransportör.

Enheten fungerar som undervisningsplats för vårdstuderande och medicinestuderande. 

Här hittar du oss

Områdeskarta
Q-ingången: Onkologiska polikliniken och strålbehandlingen
S2: Onkologisk bäddavdelning, våning 2
T: Sjukhusets huvudingång (laboratoriet, röntgen, kantin, sjukhusets infopunkt)
G: Patienthotell Vilma

14.05.2019 Redaktion_Toimitus