På operations- och anestesiavdelningen görs årligen ca 5 000 operationer. Av dessa är ungefär hälften dejouroperationer.


På operations- och anestesiavdelningen finns 9 operationssalar och en uppvakningsavdelning med 13 patientplatser. För brådskande operationer finns alltid minst ett operationsteam på plats varje dag dygnet runt. Dit hör kirurg, anestesiläkare, anestesiskötare, instrumenterande skötare samt övervakande skötare.

Vården hos oss

De patienter som kommer för en planerad åtgärd kommer till sjukhuset på operationsdagens morgon, oftast via preoperativa polikliniken (LeiKo). För tillfället kommer t.o.m. 95 % av de planerade operationspatienterna till oss på det här sättet. Från LeiKo förs patienten till operationsavdelningen, vanligtvis gåendes. Efter operationen återhämtar patienten sig på uppvakningen några timmar, ibland t.o.m. över natten. Från uppvakningen flyttas patienten till bäddavdelningen (inom det egna specialområdet), där plats finns reserverad för honom.

Vår personal

På vår avdelning arbetar anestesiläkare, kirurger, specialsjukskötare, medikalvaktmästare, primärskötare, sekreterare, instrumentvårdare och anstaltsvårdare.

Här hittar du oss

Vi finns i F-byggnadens 2:a våning.

Operations- och anestesiavdelningen i bilder >>

Kontaktuppgifter

Läge
F2
Kansli
06 213 1411
Kansli
06 213 1412
Fax
06 213 1418
Kontaktuppgift

Avdelningsskötare Minna Nurmikoski

06 213 4430

Kontaktuppgift

Avdelningsskötare Eeva Pohjanniemi

06 213 4431

Kontaktuppgift

Avdelningsöverläkare Pasi Rinne

06 213 1111

Kontaktuppgift

Koordinerande avd.skötare Terhi Venäläinen

06 213 5402

Kontaktuppgift

Överläkare Markku Virkkilä

06 213 1411

23.09.2020 Operation