Bekanta dig med operations- och anestesiavdelningens utrymmen i form av 360 graders bilder. Öppna panoramaförevisningen och se dig runt i rummet genom att klicka på bilden, hålla ner musknappen och föra kursorn i olika riktningar. Vissa bilder kan ses ur olika vinklar - om du kan se en pil på bilden kan du klicka på den och välja vinkel.


1. Preoperativa poliklinikens väntrum

Här väntar de patienter, som kommit för en planerad operation. Sjukskötaren för patienten till operationsavdelningen där operationsteamet redan förberett operationssalen. Klicka här för att se bilden i 360 grader!

Odotushuone


2. Gastro- och titthålsoperationssal

Operationsförberedelser. Klicka här för att se bilden i 360 grader!

Gastro- ja tähystysleikkaussali


3. Blodkärlskirurgisal

Operation pågår. Klicka här för att se bilden i 360 grader!

Verisuonikirurgian sali

4. Operationssal för kejsarsnitt

Salen står alltid redo för kejsarsnittpatienten. Klicka här för att se bilden i 360 grader! Håll även utkik efter pilarna på själva bilden, för att se rummet ur olika vinklar.

Leikkaussali keisarinleikkauksille

5. Behandlingsrum

Här blir den nyfödda omhändertagen av barnmorska och barnläkare. Klicka här för att se bilden i 360 grader!

Toimenpidehuone


6. 23 h-rummet

En del patienter behöver inte flyttas till bäddavdelningen utan tillbringar några timmar på uppvakningen och flyttas därefter till 23 h-rummet där natten tillbringas. Patienten kan skrivas ut följande morgon på preoperativa polikliniken. Klicka här för att se bilden i 360 grader!

23-h


7. Uppvakningen

Här övervakas patienterna efter operationen. Efter några timmar då patientens tillstånd är stabilt, flyttas patienten till bäddavdelningen. Uppvakningen är öppen dygnet runt under vardagarna. Klicka här för att se bilden i 360 grader! Håll även utkik efter pilarna på själva bilden, för att se rummet ur olika vinklar.

Heräämö

8. Lager

I operations- och anestesiavdelningens lager finns alla tillbehör och instrument samlade. Klicka här för att se bilden i 360 grader!

Varasto

28.08.2018 Redaktion_Toimitus