På patologiavdelningen undersöks histologiska och cytologiska prover, dvs. vävnads- och cellprover. Därtill sköter vi obduktionsverksamheten. På patologiavdelningen arbetar patologer, en sjukhuscellbiolog, laboratorieskötare, avdelningssekreterare, en medikalvaktmästare samt ett anstaltsbiträde.

Patologiavdelningen vid Vasa centralsjukhus sörjer för ordnandet av tjänster inom patologi vid centralsjukhuset, sjukvårdsdistriktets hälsocentraler och de privata enheter som kommit överens om detta tillsammans med patologiavdelningen. Vi undersöker årligen ungefär 10 000 histologiska och 2 500 cytologiska prov. Provtagningen sker hos den vårdande enheten, där Er läkare bedömer behov av provtagning samt gör remiss för undersökning.

Information för anhöriga

Patologi undersökningar

Kontaktuppgifter

Läge
D0
Öppethållningstider
06 213 2581
Fax
06 213 2588
Kontaktuppgift

Sjukhuscellbiolog Pirkko Heino

Kontaktuppgift

Överläkare Carl-Marcus Svartbäck

06 213 2584

12.03.2020 Redaktion_toimitus