På patologiavdelningen undersöks histologiska och cytologiska prover, dvs. vävnads- och cellprover. Därtill sköter vi obduktionsverksamheten. På patologiavdelningen arbetar patologer, en sjukhuscellbiolog, laboratorieskötare, avdelningssekreterare, en medikalvaktmästare samt ett anstaltsbiträde.

Patologiavdelningen vid Vasa centralsjukhus sörjer för ordnandet av tjänster inom patologi vid centralsjukhuset, sjukvårdsdistriktets hälsocentraler och de privata enheter som kommit överens om detta tillsammans med patologiavdelningen. Vi undersöker årligen ungefär 10 000 histologiska och 2500 cytologiska prov. Provtagningen sker hos den vårdande enheten, där Er läkare bedömer behov av provtagning samt gör remiss för undersökning.

Information för anhöriga

Patologi undersökningar

Kontaktuppgifter

Läge
D0
06 213 2581
Fax
06 213 2588
30.07.2021 HPY2